Hobodocente


95502833

Sinds 2011 Is Helmke als hobodocente betrokken bij verschillende muziekverenigingen in de omgeving van Leiden. Sinds januari 2014 is zij tevens verbonden aan de Gemeentelijke Muziekschool Katwijk.
Daarnaast is ze op invalbasis betrokken bij verschillende muziekscholen en verenigingen door het hele land.

Behalve het doceren van hobolessen heeft Helmke ook bredere muzieklessen verzorgd. Vanuit de universitaire studie orthopedagogiek heeft zij als gastdocente enkele lessen verzorgd in het cluster IV speciaal basisonderwijs over (klassieke) muziek. Lees hier meer over de combinatie van muziek en deze speciale doelgroep.